top of page

                               Medlemskab

Som medlemmer kan optages alle myndige personer. Kontingentet for 2018 blev på generalforsamlingen vedtaget til:

  1. 350 kr. pr. år for en husstand med 2 voksne. (Inkl. hjemmeboende børn)

  2. 175 kr. pr. år for en husstand med 1 voksen. (Inkl. hjemmeboende børn)

Alle medlemmer kan leje huset til medlemsprisen på 1.500 kr. inklusiv forbrug men eksklusiv rengøring.

Bestyrelsen kommer rundt og opkræver kontingentet.

Alternativt kan betalingen ske ved indsættelse på  kontonummer 8130/0002560283 i Den Jyske Sparekasse.

Husk at angive navn og betalingens art.

bottom of page